กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมขั้นสูงของแลนด์มาร์ค เพิ่มชื่อเมืองเพื่อคัดลอก

ส่งเสริมอนาคตที่คุณตั้งใจจะสร้างขึ้น

จบแลนด์มาร์คแล้วหรือยัง?

ค้นหาว่าอะไรต่อไปสำหรับคุณ

แอดวานซ์คอร์ส

ยกระดับความเชี่ยวชาญในการสร้างอนาคตที่คุณออกแบบเอง
และใช้ชีวิตมาจากอนาคตนั้น – เป็นอนาคตที่เติมเต็มสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ

สัมมนาช่วงเย็น

มุ่งเน้นหัวข้อต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ การสร้างสรรค์ ประสิทธิผล และอะไรที่ต้องใช้ในการสร้างความแตกต่าง – ในสัมมนาช่วงเย็น 10 ครั้ง รายสัปดาห์

การแสดงออกซึ่งตัวตนและภาวะผู้นำ

ขยายความสามารถตามธรรมชาติของคุณในด้านภาวะผู้นำ และสัมผัสประสบการณ์ความแตกต่างที่คุณสามารถสร้างได้ในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น

คอร์สการสื่อสาร

ได้ช่องทางสู่โลกใหม่ของการสื่อสาร ที่ซึ่งการฟังและการพูดเกิดขึ้นในมิติใหม่ และให้พลังในระดับที่คาดไม่ถึง

ภาวะผู้นำ และการแอ๊สซิสท์

การฝึกฝนแบบลงสนาม ด้านภาวะผู้นำ การจัดการ และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล

ลงทะเบียนตอนนี้

ค้นหาสถานที่และวันที่ ที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

มีคำถาม หรือต้องการรับฟังเพิ่มเติม หรือไม่?

ติดต่อเรา